Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Aktuelnosti

Počeo projekat „Unapređenje znanja engleskog jezika zaposlenih u Operativnoj strukturi“ (IPA IV komponenta)

Počeo projekat „Unapređenje znanja engleskog jezika zaposlenih u Operativnoj strukturi“ (IPA IV komponenta)

U Ministarstvu rada i socijalnog staranja 22. septembra 2017. godine obilježen je početak projekta „Unapređenje znanja engleskog jezika zaposlenih u Operativnoj strukturi“ održavanjem početnog „kick-off“ sastanka između predstavnika tijela koja čine Operativnu strukturu i predstavnika škole stranih jezika „Double L“.

Glavni cilj ovog projekta, vrijednosti 8.000 €, je unapređenje znanja engleskog jezika službenika zaposlenih u tijelima Operativne strukture, koju čine Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo nauke, Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo finansija, a sve u cilju boljeg i efikasnijeg sprovođenja Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa“ 2012-2013.

Nastava engleskog jezika će se realizovati intenzivnom dinamikom u naredna dva mjeseca, dok će fokus časova biti na korpusu, terminologiji i žargonu Evropske unije, kako u usmenoj komunikaciji na engleskom jeziku, tako i u pisanoj.

Sastanku su prisustvovali Biljana Krstajić, Ksenija Aranitović i Granica Simićević iz Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Smilja Kažić-Vujačić iz Ministarstva nauke, Katja Vukotić iz Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Vesna Pavlović iz Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija.

Ispred škole stranih jezika „Double L“, sastanku su prisustvovali Slaviša Šćekić, direktor škole i Ana Raičević, direktorica nastave.

Projekat „Unapređenje znanja engleskog jezika zaposlenih u Operativnoj strukturi“ se realizuje u okviru 4. Prioriteta „Tehnička pomoć“ u Operativnom programu za razvoj ljudskih resursa 2012-2013 koji se finansira iz IPA IV komponente.