Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Aktuelnosti

Obilježen završetak projekta „Razvoj okvira za projektnu strukturu Operativnog programa RLJR 2012-2013“ (IPA IV komponenta)

Obilježen završetak projekta „Razvoj okvira za projektnu strukturu Operativnog programa RLJR 2012-2013“ (IPA IV komponenta)

U Ministarstvu rada i socijalnog staranja 18. septembra 2017. godine obilježen je završetak projekta „Razvoj okvira za projektnu strukturu Operativnog programa RLJR 2012-2013“ održavanjem posljednjeg, petog sastanka Upravnog odbora projekta.

Glavni cilj ovog projekta, vrijednosti 298.000 €, je bio unapređenje kapaciteta za apsorpciju sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) koja su Crnoj Gori dostupna kroz Operativni program „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“, kao i pružanje podrške crnogorskoj administraciji u razvoju sistema, procesa i vještina za upravljanje i sprovođenje IPA IV komponente.

Glavni rezultati ove dvogodišnje intervencije, koji su i predstavljeni na današnjem sastanku Upravnog odbora su izgrađeni kapaciteti Operativne strukture i potencijalnih/stvarnih korisnika grant sredstava u:

- pripremi projektne dokumentacije za ugovore o uslugama i ugovore o nabavci roba/opreme;
- ocjenjivanju prijedloga projekata, ugovaranju i praćenju realizacije projekata;
- izgradnji kapaciteta potencijalnih grant aplikanata i korisnika grantova koji se finansiraju iz sredstava IPA IV komponente;
- pripremi priručnika i smjernica za sprovođenje projekata namjenjenih grant korisnicima.

Sastanku su prisustvovali Biljana Krstajić i Biljana Kovačević iz Direkcije za programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Ines Backović iz Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija, Romain Boitard i Chiara Gia Iascone ispred Delegacije EU, Marko Dragaš iz Ministarstva evropskih poslova kao i Katja Vukotić iz Direktorata za socijalno staranje i diječiju zaštitu.

Završni izvještaj projekta, realizovane aktivnosti i postignute rezultate, kao i preporuke za dalji rad predstavili su eksperti Aleš Zupan, ekspert za grant šeme i ujedno vođa tima, Ivan Serdarušić, ekspert za ugovore o uslugama i ugovore za nabavku opreme i Milan Marjanović, ekspert za grant projekte i ekspert za pitanja javnosti i vidljivosti projekata.

Projekat „Razvoj okvira za projektnu strukturu Operativnog programa RLJR 2012-2013“ je realizovan u okviru četvrtog Prioriteta „Tehnička pomoć“ u Operativnom programu za razvoj ljudskih resursa 2012-2013 koji se finansira iz IPA IV komponente.