Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Aktuelnosti

Opremanje srednjih stručnih škola podržano iz fondova EU

Opremanje srednjih stručnih škola podržano iz fondova EU

Preostala oprema za praktičnu nastavu iz sektora elektrotehnike i ugotiteljstva vrijedna 86.474 eura isporučena je srednjim stručnim školama: Elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje, Srednja stručna škola, Berane, Ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić i Škola za srednje i više stručno obrazovanje “Sergije Stanić”, Podgorica.

JU Ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić i JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje “Sergije Stanić”, Podgorica, dobile su opremu iz sektora ugostiteljstva, vrijednosti 59.644 eura. JU Elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje, i JU Srednja stručna škola, Berane, dobile su opremu iz sektora elektrotehnike, ukupne vrijednosti od 26.830 eura.

111111

Oprema je nabavljena u okviru Instrumenta za pretpistupnu pomoć (IPA), uz podršku Ministarstva finansija. U pitanju je ugovor „Nabavka opreme za škole u skladu sa modernizovanim obrazovnim programima“ koji se realizuje u okviru IPA perspektive I (2007-2014) i Operativnog programa “Razvoj ljudskih resursa 2012-2013”. Ukupna vrijednost projekta je 345. 000 eura.

Pored opreme za ova dva sektora, iz istog ugovora nabavljena je oprema za sektore poljoprivrede, mehatronike i tekstila. Opremljeno je ukupno 8 crnogorskih stručnih škola.

3.jpg

Nabavkom ove opreme, stekli su se preduslovi za uspješnu realizaciju novih modernizovanih obrazovnih programa u ovim školama, a nastavnicima i učenicima pružena mogućnost da nastavu realizuju uz modernu opremu neophodnu za sticanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih na tržištu rada. 

Realizacija Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ je zvanično počela u decembru 2014. godine, kada je potpisan finansijski sporazum, a završava se 31. decembra 2017. Godine. Ukupna vrijednost Operativnog programa u ovom trenutku iznosi 5,8 miliona € i podijeljena je u odnosu 85% IPA sredstva, 15% nacionalno kofinansiranje.