Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Aktuelnosti

Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje javnosti i vidljivosti Operativnog programa Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“

Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje javnosti i vidljivosti Operativnog programa Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“

Danas, 13. oktobra 2017. godine, u prostorijama Ministarstva ekonomije, održan je sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje javnosti i vidljivosti Operativnog programa Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“. Projekat se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ (OP RLJR) koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Sastanak Upravnog odbora otvorila je Biljana Krstajić, načelnica Direkcije za programiranje i implementaciju EU fondova, koja je pozdravila prisutne ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja i iskoristila priliku da da kratak osvrt na realizaciju dosadašnjih aktivnosti, ali i na obaveze koje nas očekuju u narednom periodu.

Periodični izvještaj za prva tri mjeseca implementacije projekta predstavila je Aleksandra Bošković, menadžerka projekta. Glavna tema sastanka bila je priprema konferencije i sajma uspiješnih projekata koja je planirana da se održi 24. oktobra 2017. godine u hotelu CentreVille u Podgorici.

Na sastanku je bilo riječi o pripremi animacije OP RLJR, izradi preostalog promotivnog materijala, promotivnoj kampanji konferencije i brendiranju štanda za gore pomenuti sajam projekata, konstrukciji veb sajta kao i aktivnosti koje su planirane za naredni period.

Sastanku su prisustvovali kao članovi Upravnog odbora Martina Lukić i Ivana Lagator samostalne savjetnice u Ministarstvu nauke, Milodarka Vukašinović, samostalna savjetnica u Ministarstvu prosvjete, Katja Vukotić, samostalna savjetnica u Direktoratu za socijalno staranje i diječiju zaštitu, Milica Nunić, samostalna savjetnica u Direktoratu za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija, kao i službenici Direkcije za programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Sastanku su takođe prisustvovali Chiara Gaia Iascone, ispred Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Marko Dragaš ispred Ministarstva evropskih poslova koji u radu ovog odbora imaju ulogu posmatrača.

Projekat sprovodi Bild Studio iz Podgorice, dok su glavni korisnici projekta Ministarstvo rada i socijalnog staranja kao i ostala tijela uključena u realizaciju OP RLJR.

Projekat je vrijedan 49.814,00 eura i trajaće 12 mjeseci.