Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Aktuelnosti

Predstavljeni rezultati Okvirnog ugovora „Jačanje nacionalnog učešća u Horizont-u 2020“

U organizaciji Ministarstva nauke i Evropske komisije danas je održan zavšni događaj za Okvirni ugovor „Jačanje nacionalnog učešća u Horizont-u 2020“, u okviru kojeg je vođa ekspertskog tima konsultantske kuće IBF, Aleks Persi Smit, prezentovao rezultate projekta, a prisutnima su se obratili i dr Darko Petrušić, generalni direktor u Ministarstvu nauke i Herman Špic, šef Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Podgorici.

Govornici su istakli značaj EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“ kao i neophodnost daljeg ulaganja u unapređenje nacionalnih kapaciteta, sa ciljem aktivnijeg učešća zajednice ne samo u Horizont-u 2020, već i u narednom Okvirnom programu (FP9).

Zajednički je konstatovano da je ovim projektom već ostvaren napredak time što je pružena direktna ekspertska podrška za razvoj projektnih ideja za deset crnogorskih institucija, a kroz šest ciklusa opštih obuka za Horizont 2020 obučeno je više od 80 osoba. Takođe se očekuje da, kao direktan rezultat projekta, do kraja 2017. godine, Evropskoj komisiji budu podnijete najmanje četiri projektne prijave crnogorskih institucija.

Nakon konferencije za medije, održana je radionica za predstavnike akademskog sektora i privrede koji su učestvovali na ovom projektu. Radionica je imala za cilj da identifikuje potrebe crnogorskih institucija u narednom periodu kada je u pitanju razvoj kapaciteta u oblasti projektnih ideja i implementacije projekata, kao i mogućih modaliteta za pronalaženje odgovora na buduće izazove.

Kroz rad u grupama, učesnici Radionice su imali mogućnost da daju svoje viđenje sljedećih tema:

- Kako identifikovati potrebe za unapređenjem kapaciteta u cilju uspješne pripreme projektnih prijedloga;
- Kako Crna Gora i njene institucije mogu povećati povlačenje sredstava iz EU fondova;
- Kako uspješno sarađivati i graditi partnerstva sa drugim istraživačima i inovatorima; i
- Kako i u kojim oblastima crnogorski istraživači i inovatori mogu doprinijeti rastu i jačanju konkurentnosti crnogorske i evropske ekonomije.

Projekat „Jačanje nacionalnih kapaciteta za učesšće u Horizont-u 2020“ je počeo sa praktičnom implementacijom 18. januara 2017. godine i traje deset mjeseci.

Ukupan budžet projekta je 299.000 eura. Finansiran je sredstvima EU i Crne Gore u okviru Instrumenta za predpristupnu podršku (IPA).