Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Aktuelnosti

Održan treći sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje javnosti i vidljivosti Operativnog programa Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“

Danas, 21. novembra 2017. godine, u prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, održan je sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje javnosti i vidljivosti Operativnog programa Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“. Projekat se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ (OP RLJR) koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).
Sastanak Upravnog odbora otvorila je Biljana Krstajić, načelnica Direkcije za programiranje i implementaciju EU fondova, koja je pozdravila prisutne ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja i iskoristila priliku da dâ kratak osvrt na realizaciju dosadašnjih aktivnosti u okviru projekta i pohvali zajedničke uložene napore Bild studia kao Ugovarača i kolega iz linijskih ministarstava tokom intenzivnog rada od maja 2017. godine, što je za rezultat imalo kvalitetno realizovane aktivnosti i proizvode u veoma kratkom roku od 6 mjeseci koliko je projekat i trajao. 
Predstavljanje nacrta Finalnog izvještaja projekta predstavila je Aleksandra Bošković, voditeljica projekta. Gđa Bošković je istakla da su realizovane sve aktivnosti navedene u projektnom zadatku. Neke od najvažnijih realizovanih aktivnosti su bilje: izrada veb sajta OP RLJR, izrada promotivnog materijala, izrada vizuelnog identiteta Operativnog programa, organizacija konferencija, kao i sajma projekata. Takođe je iskoristila priliku da se zahvali na izuzetnoj saradnji koju je Bild studio kao Ugovarač imao sa predstavnicima Operativne strukture iz linijskih ministarstava tokom cijele implementacije projekta. 
Na sastanku je bilo riječi o pripremi Finalnog izvještaja projekta koji se zvanično završava sjutra, 22. novembra 2017. godine.
Sastanku su prisustvovali kao članovi Upravnog odbora Ivana Lagator, samostalna savjetnica u Ministarstvu nauke, Milica Nunić i Žana Jovanović, samostalne savjetnice u Direktoratu za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija, kao i službenici Direkcije za programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja. 
Sastanku je, takođe, prisustvovao Marko Dragaš ispred Ministarstva evropskih poslova koji u radu ovog Odbora ima ulogu posmatrača.  
Projekat sprovodi Bild studio iz Podgorice, dok su glavni korisnici projekta Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao i ostala tijela uključena u realizaciju OP RLJR. 
 
Projekat je vrijedan 49.814,00 eura.