Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Aktuelnosti

Održan sastanak Sektorskog monitoring odbora za Operativni program „Razvoj ljudskih resursa 2012 - 2013“

Održan sastanak Sektorskog monitoring odbora za Operativni program „Razvoj ljudskih resursa 2012 - 2013“
Sedmi sastanak Sektorskog monitoring odbora (SMO) za Operativni program „Razvoj ljudskih resursa“ 2012 – 2013" (IPA IV komponenta), održan je danas, 30. novembra 2017. godine sa početkom u 10:00 časova u Hotelu CentreVille u Podgorici.
U uvodnom dijelu, prisutnima su se obratili kopredsjedavajući Odborom, Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije i fondove EU i rukovodilac Operativne strukture za IPA IV komponentu iz Ministarstva rada i socijalnog staranja i Rudi Delarue, zamjenik sefa jedinice za međunarodne poslove u Generalnom direktoratu za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju (DG EMPL) Evropske komisije.
Na sastanku je usvojen zapisnik sa prethodnog sastanka Odbora održanog 22. juna 2017. godine, kao i dnevni red tekućeg sastanka. U cilju informisanja Odbora, predstavljen je ukupan učinak programa, nivo apsorpcije programskih sredstava- ugovaranje i finansiranje, rezultati implementacije, postizanje ciljeva i održivost po prioritetnim osama i mjerama, teškoće u implementaciji, izazovi i naučene lekcije. Takođe su predstavljene informacije koje se odnose na Komunikacioni akcioni plan za IPA IV komponentu, informacije vezane za proces revizije, kao i informacije koje se odnose na ex-post evaluaciju i zatvaranje programa. 
Sastanku su prisustvovali članovi Odbora, odnosno predstavnici Evropske komisije i Ministarstva rada i socijalnog staranja kao kopredsjedavajući Odborom, predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, predstavnici nacionalnih institucija u sastavu Operativne strukture odgovorne za realizaciju mjera i prioriteta OP-a (Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo finansija, Ministarstvo nauke), predstavnici socijalnih partnera i civilnog društva.
Nakon sastanka Odbora, predstavnici Evropske komisije, predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kao i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja su takođe iskoristili priliku da posjete i grant projekat “Zaposli se i ispričaj priču” čiji su nosioci projekta Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore u partnerstvu sa Centrom za medije i demokratiju MONITOR, koji se realizuje u okviru gore pomenutog Programa. Tokom posjete, predstavnici su imali priliku da se upoznaju sa dosadašnjim postignutim rezultatima projekta.
Dan kasnije, 1.decembra 2017. godine, planiran je obilazak još jednog grant projekta “Socijalna ekonomija za zapošljavanje u Crnoj Gori- SEEM”. Projekat su realizovali FORS Montenegro- Fondacija za razvoja sjevera Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem Slap iz Hrvatske. Ukupna ugovorena vrijednost ovog projekta iznosila je 147.150,40 EUR.