Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Obuka na radu i mentoring za žene i mlade, sa fokusom na sjeveroistočni region

-Mobilizirati poslodavce za direktno uključivanje u aktivne mjere, sa fokusom na mikro tržište Berane (Petnjica-Andrijevica-Plav);
-Osposobljavanje nezaposlenih žena i mladih i povećanje njihove zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada;
-Stvaranje mogućnosti za njihovo zaposlenje (kod 10 poslodavaca ili putem samozapošljavanja

Vrijednost:
189,580.00 €
Nosioci projekta / korisnici:
HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V
Trajanje projekta:
12 mjeseci (31/10/2016-31/10/2017)
Vrsta ugovora:
Bespovratna sredstva (grant ugovor)