Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Jačanje javnosti i vidljivosti Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa“ 2012-2013

  • Informisati korisnike, potencijalne korisnike i ostale zainteresovane strane o pomoći koja je dostupna kroz OP RLJR i budući Program, kao i obezbijediti relevantne informacije koje se odnose na projektne prijedloge i implementaciju;
  • Podizanje svijesti javnosti o rezultatima postignutim u okviru OP RLJR 2012-2013.
Vrijednost:
49,814.00€
Nosioci projekta / korisnici:
Ministarstvo rada i socijalnog staranja (kao nosilac projekta), Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke, Ministarstvo finansija
Trajanje projekta:
12 mjeseci (26/05/2017-26/05/2018)
Ugovarač:
Bild studio iz Podgorice
Vrsta ugovora:
Ugovor o uslugama