Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Centara za socijalni rad

  • Povećana zapošljivost i poboljšan pristup tržištu rada za lica sa invaliditetom i pripadnike RE populacije;
  • Poboljšana socijalna inkluzija lica sa invaliditetom i pripadnike RE populacije;
  • Poboljšan institucionalni okvir u sektoru socijalne inkluzije (područne jedinice ZZZCG i Centri za socijani rad), kao rezultat analize sadašnjeg stanja u tom sektoru, u cilju pružanja što kvalitetnijih i efikasnijih usluga kornisnicima meterijalnog obezbjeđenja porodice
Vrijednost:
413,000.00 €
Nosioci projekta / korisnici:
Ministarstvo rada i socijalnog staranja (kao nosilac projekta), ZZZCG i CSR
Trajanje projekta:
21 mjesec (31/12/2015 – 30/09/2017)
Ugovarač:
WYG International Limited
Vrsta ugovora:
Ugovor o uslugama