Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Nama je stalo, mi djelujemo

  • Doprinijeti poboljšanju socijalne inkluzije i smanjenju siromaštva među osobama sa invaliditetom u Baru i Ulcinju;
  • Podrška uključivanju osoba sa invaliditetom na tržište rada kroz poboljšanje njihovih vještina i obuka na poslu i direktnog angažovanja u radnim aktivnostima;
  • Promovisanje efikasne upotrebe resursa kroz partnerstvo različitih zainteresovanih strana uključenih u zapošljavanje ugroženih grupa
Vrijednost:
89,298.99€
Nosioci projekta / korisnici:
Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj
Trajanje projekta:
12 mjeseci (07/02/2017-07/02/2018)
Vrsta ugovora:
Bespovratna sredstva (grant ugovori)