Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Svi projekti

Super User

Super User

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.

Dana 05. maja 2018. godine u Hotelu „City“, Podgorica održana je jednodnevna radionica na kojoj je predstavljen nacrt Izvještaja o sprovedenoj ex-post evaluaciji Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa“ 2012-2013 ( OP RLJR, IPA IV komponenta).

Radionicu su otvorili Ljiljana Simović, direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implemenraciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Roman Boitard , predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kao i vođa ekspertskog tima za sprovođenje ex-post evaluacije OP RLJR, Richard Allan.

Na radionici je predstavljen nacrt Izvještaja o sprovedenoj ex-post evaluaciji OP RLJR, dok su učesnici kroz rad u grupama imali priliku da analiziraju validnost nalaza i preporuka iz izvještaja u cilju primjene naučenih lekcija i stečenog iskustva na sprovođenju novog Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike 2015-2017 (SOPEES).

Kroz ex-post evaluaciju OP RLJR kao prvog programa koji je sproveden kroz decentralizovan način upravljanja, zaključeno je da možemo biti zadovoljni postignutim rezultatima programa.
Na radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva prosvjete, Ministarstva nauke, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija, NIPAK kancelarije, kao i predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Evaluacija je sprovedena od strane konzorcijuma koji čine konsultantske kuće GDSI Limited i Education Development Troust, a na zahtjev Evropske komisije.

Generalna direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Ljiljana Simović i zamjenik šefa Jedinice za međunarodna pitanja u Generalnom direktoratu za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije Rudi Delarue, otvorilli su danas, 30.11.2017. godine konferenciju za medije za „Uspješne priče“.
Današnja konferencija je imala za cilj da javnost bliže upozna sa nekim od uspješno realizovanih projekata koji su sprovedeni u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa“ 2012-2013 za Crnu Goru.
Uspješne priče realizovanih projekata predstavili su nosioci projekata i to Zavod za zapošljavanje Crne Gore i organizacija HELP.
 
 
Sedmi sastanak Sektorskog monitoring odbora (SMO) za Operativni program „Razvoj ljudskih resursa“ 2012 – 2013" (IPA IV komponenta), održan je danas, 30. novembra 2017. godine sa početkom u 10:00 časova u Hotelu CentreVille u Podgorici.
U uvodnom dijelu, prisutnima su se obratili kopredsjedavajući Odborom, Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije i fondove EU i rukovodilac Operativne strukture za IPA IV komponentu iz Ministarstva rada i socijalnog staranja i Rudi Delarue, zamjenik sefa jedinice za međunarodne poslove u Generalnom direktoratu za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju (DG EMPL) Evropske komisije.
Na sastanku je usvojen zapisnik sa prethodnog sastanka Odbora održanog 22. juna 2017. godine, kao i dnevni red tekućeg sastanka. U cilju informisanja Odbora, predstavljen je ukupan učinak programa, nivo apsorpcije programskih sredstava- ugovaranje i finansiranje, rezultati implementacije, postizanje ciljeva i održivost po prioritetnim osama i mjerama, teškoće u implementaciji, izazovi i naučene lekcije. Takođe su predstavljene informacije koje se odnose na Komunikacioni akcioni plan za IPA IV komponentu, informacije vezane za proces revizije, kao i informacije koje se odnose na ex-post evaluaciju i zatvaranje programa. 
Sastanku su prisustvovali članovi Odbora, odnosno predstavnici Evropske komisije i Ministarstva rada i socijalnog staranja kao kopredsjedavajući Odborom, predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, predstavnici nacionalnih institucija u sastavu Operativne strukture odgovorne za realizaciju mjera i prioriteta OP-a (Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo finansija, Ministarstvo nauke), predstavnici socijalnih partnera i civilnog društva.
Nakon sastanka Odbora, predstavnici Evropske komisije, predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kao i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja su takođe iskoristili priliku da posjete i grant projekat “Zaposli se i ispričaj priču” čiji su nosioci projekta Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore u partnerstvu sa Centrom za medije i demokratiju MONITOR, koji se realizuje u okviru gore pomenutog Programa. Tokom posjete, predstavnici su imali priliku da se upoznaju sa dosadašnjim postignutim rezultatima projekta.
Dan kasnije, 1.decembra 2017. godine, planiran je obilazak još jednog grant projekta “Socijalna ekonomija za zapošljavanje u Crnoj Gori- SEEM”. Projekat su realizovali FORS Montenegro- Fondacija za razvoja sjevera Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem Slap iz Hrvatske. Ukupna ugovorena vrijednost ovog projekta iznosila je 147.150,40 EUR. 
Danas, 21. novembra 2017. godine, u prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, održan je sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje javnosti i vidljivosti Operativnog programa Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“. Projekat se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ (OP RLJR) koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).
Sastanak Upravnog odbora otvorila je Biljana Krstajić, načelnica Direkcije za programiranje i implementaciju EU fondova, koja je pozdravila prisutne ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja i iskoristila priliku da dâ kratak osvrt na realizaciju dosadašnjih aktivnosti u okviru projekta i pohvali zajedničke uložene napore Bild studia kao Ugovarača i kolega iz linijskih ministarstava tokom intenzivnog rada od maja 2017. godine, što je za rezultat imalo kvalitetno realizovane aktivnosti i proizvode u veoma kratkom roku od 6 mjeseci koliko je projekat i trajao. 
Predstavljanje nacrta Finalnog izvještaja projekta predstavila je Aleksandra Bošković, voditeljica projekta. Gđa Bošković je istakla da su realizovane sve aktivnosti navedene u projektnom zadatku. Neke od najvažnijih realizovanih aktivnosti su bilje: izrada veb sajta OP RLJR, izrada promotivnog materijala, izrada vizuelnog identiteta Operativnog programa, organizacija konferencija, kao i sajma projekata. Takođe je iskoristila priliku da se zahvali na izuzetnoj saradnji koju je Bild studio kao Ugovarač imao sa predstavnicima Operativne strukture iz linijskih ministarstava tokom cijele implementacije projekta. 
Na sastanku je bilo riječi o pripremi Finalnog izvještaja projekta koji se zvanično završava sjutra, 22. novembra 2017. godine.
Sastanku su prisustvovali kao članovi Upravnog odbora Ivana Lagator, samostalna savjetnica u Ministarstvu nauke, Milica Nunić i Žana Jovanović, samostalne savjetnice u Direktoratu za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija, kao i službenici Direkcije za programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja. 
Sastanku je, takođe, prisustvovao Marko Dragaš ispred Ministarstva evropskih poslova koji u radu ovog Odbora ima ulogu posmatrača.  
Projekat sprovodi Bild studio iz Podgorice, dok su glavni korisnici projekta Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao i ostala tijela uključena u realizaciju OP RLJR. 
 
Projekat je vrijedan 49.814,00 eura.
Konferencija na temu „Iskustva u povlačenju sredstava EU - izazovi, mogućnosti i modeli dobre prakse", održana je 16. i 17. novembra 2017. godine u Kolašinu, u organizaciji NVO FORS Montenegro, na kojoj su učestvovali predstavnici organizacija civilnog društva, lokalne i državne uprave, javnih institucija i preduzeća, obrazovnih institucija, donatora i medija, iz Crne Gore i zemalja regiona.
Konferencija je održana u cilju promovisanja dostupne podrške Evropske unije korisnicima iz Crne Gore, predstavljanja primjera dobre prakse u prethodnom I tekućem korišćenju sredstava Evropske unije, razmjene iskustava sa korisnicima iz zemalja regiona i identifikacije glavnih izazova za uspješno korišćenje podrške, kao i preporuka za njeno unapređenje.
Uvodna obraćanja imali su šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ajvo Orav, ambasador Bugarske u Crnoj Gori Mladen Červenjakov, predstavnik ambasade Hrvatske u Crnoj Gori Hrvoje Vuković, predsjednica Opštine Kolašin Željka Vuksanović i Veselin Šturanović iz NVO FORS Montenegro.
Predstavnica Direkcije za programiranje i implementaciju EU fondova Ministarstva rada i socijalnog staranja, Biljana Kovačević, učestvovala je na panel diskusiji „Mogućnosti u okviru finansijske perspektive 2014-2020” u okviru pomenute konferencije na kojoj su predstavljene planirane prioritetne akcije u okviru Sektorskog operativnog programa za oblast zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike 2015-2017, kao i očekivane aktivnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao ključne institucije koja koordinira procesom izrade, realizacije i praćenja realizacije Programa. Poseban osvrt je dat na sprovođenje grant šema u okviru tekućeg Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa“ 2012-2013 i dosadašnje, ključne rezultate podrške EU.

U organizaciji Ministarstva nauke i Evropske komisije danas je održan zavšni događaj za Okvirni ugovor „Jačanje nacionalnog učešća u Horizont-u 2020“, u okviru kojeg je vođa ekspertskog tima konsultantske kuće IBF, Aleks Persi Smit, prezentovao rezultate projekta, a prisutnima su se obratili i dr Darko Petrušić, generalni direktor u Ministarstvu nauke i Herman Špic, šef Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Podgorici.

Govornici su istakli značaj EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“ kao i neophodnost daljeg ulaganja u unapređenje nacionalnih kapaciteta, sa ciljem aktivnijeg učešća zajednice ne samo u Horizont-u 2020, već i u narednom Okvirnom programu (FP9).

Zajednički je konstatovano da je ovim projektom već ostvaren napredak time što je pružena direktna ekspertska podrška za razvoj projektnih ideja za deset crnogorskih institucija, a kroz šest ciklusa opštih obuka za Horizont 2020 obučeno je više od 80 osoba. Takođe se očekuje da, kao direktan rezultat projekta, do kraja 2017. godine, Evropskoj komisiji budu podnijete najmanje četiri projektne prijave crnogorskih institucija.

Nakon konferencije za medije, održana je radionica za predstavnike akademskog sektora i privrede koji su učestvovali na ovom projektu. Radionica je imala za cilj da identifikuje potrebe crnogorskih institucija u narednom periodu kada je u pitanju razvoj kapaciteta u oblasti projektnih ideja i implementacije projekata, kao i mogućih modaliteta za pronalaženje odgovora na buduće izazove.

Kroz rad u grupama, učesnici Radionice su imali mogućnost da daju svoje viđenje sljedećih tema:

- Kako identifikovati potrebe za unapređenjem kapaciteta u cilju uspješne pripreme projektnih prijedloga;
- Kako Crna Gora i njene institucije mogu povećati povlačenje sredstava iz EU fondova;
- Kako uspješno sarađivati i graditi partnerstva sa drugim istraživačima i inovatorima; i
- Kako i u kojim oblastima crnogorski istraživači i inovatori mogu doprinijeti rastu i jačanju konkurentnosti crnogorske i evropske ekonomije.

Projekat „Jačanje nacionalnih kapaciteta za učesšće u Horizont-u 2020“ je počeo sa praktičnom implementacijom 18. januara 2017. godine i traje deset mjeseci.

Ukupan budžet projekta je 299.000 eura. Finansiran je sredstvima EU i Crne Gore u okviru Instrumenta za predpristupnu podršku (IPA).

U organizaciji Ministarstva nauke danas, 2. novembra 2017. godine, održan je finalni sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije - Horizont 2020“.

Načelnica Direkcije za međunarodne programe i evropske integracije, g-đa Smilja Kažić Vujačić pozdravila je prisutne i ukazala na više nego pozitivne rezultate projekta, značajne napore ekspertskog tima u cilju uspješne implementacije planiranih aktivnosti kao i odličnu zajedničku saradnju svih partnera na projektu, usmjerenu na jačanju nacionalnog učešća u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije “Horizont 2020”.

Vođa ekspertskog tima konsultantske kuće IBF, g-din Aleks Persi Smit (Alex Percy Smith), predstavio je realizovane aktivnosti na projektu, koje čine dio Završnog izvještaja projekta i ukazao na pruženu podršku za razvoja projektnih ideja za deset crnogorskih institucija, kao i činjenicu da je kroz šest ciklusa opštih obuka za Horizont 2020 obučeno više od 80 osoba.

Posebnu pažnju u svome izlaganju je posvetio ekspertskoj podršci u dijelu izrade konkretnih projektnih prijedloga, posebno onih koji će biti podnijeti uskoro na razmatranje Evropskoj komisiji. Iskazao je takođe zadovoljstvo organizacijom i sadržajem Završnog događaja koji je povodom finalizacije projektnih aktivnosti na ovome Okvirnom ugovoru održan juče, kao viđenjem aktivnosti na projektu koje su dali svi njegovi učesnici.

On je takođe ukazao na naučene lekcije tokom realizacije samoga projekta, na osnovu kojih su date preporuke za buduće aktivnosti u ovome segmentu.

Pored predstavnika Ministarstva nauke i vođe ekspertskog tima, Aleks Persi Smita sastanku su prisustvovali i predstavnici: Ministarstva finansija - Direktorata za ugovaranje i finansiranje sredstava EU pomoći, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva evropskih poslova i predstavnici Delegacije Evropske unije u Podgorici.

Podsjećamo, Okvirni ugovor za jačanje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“ se realizuje kroz Instrument za pretpristupnu podršku (IPA), komponentu IV “Operativni program za razvoja ljudskih resursa 2012-2013”.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 299.000,00 EUR-a.

Strana 1 od 14