Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Uspješne priče

Eksperimentalni uzgoj jakobove kapice (Pecten jacobaeus, L) na području Bokokotorskog zaliva

Cilj projekta:

 • Razvoj sektora marikulture u Crnoj Gori kroz uvođenje novih autohtonih vrsta u proces uzgajanja (proizvodnje).

 Glavne aktivnosti i rezultati:

 • U cilju procjene količine i diverziteta školjki na području Boke Kotorske i sakupljanja mladih jedinki Jakobove kapice (Pecten jacobaeus) za proces uzgajanja, u decembru 2016. godine sakupljanje jedinki je vršeno pomoću posebnog ribarskog alata – dredže na ukupno 6 lokacija (transekata) u zalivu. U laboratoriji je izvršena determinacija školjkaša do nivoa vrste, dok se u slučajevima gdje to nije bilo moguće determinacija izvršila do nivoa roda.
 • Na lokalitetu - Uvala Krtole, Tivat - nađeno je ukupno 12 vrsta školjkaša iz 12 familija, pri čemu nije nađena nijedna živa jedinka vrste Jakobove kapice, a takođe nisu nađeni ni ljušturni ostaci.
 • Na lokalitetu - Sveti Marko, Tivat - nađeno je ukupno 18 vrsta školjkaša iz 11 familija, pri čemu nije nađena nijedna živa jedinka vrste Jakobove kapice, ali su nađeni ljušturni ostaci dvije jedinke.
 • Na lokalitetu - Sveta Neđelja, Herceg Novi – nađene su ukupno 43 vrste školjkaša iz 21 familije, pri čemu nije nađena nijedna živa jedinka vrste Jakobove kapice, ali su nađeni ljušturni ostaci osam jedinki.
 • Na lokalitetu - Kostanjica, Kotor - nađeno je ukupno 17 vrsta školjkaša iz 12 familija, pri čemu nije nađena nijedna živa jedinka vrste Jakobove kapice, ali su nađeni ljušturni ostaci dvije jedinke.
 • Na lokalitetu - Ljuta, Kotor - nađeno je ukupno 13 vrsta školjkaša iz 10 familija, pri čemu nije nađena nijedna živa jedinka vrste Jakobove kapice, ali su nađeni ljušturni ostaci jedne jedinke.
 • Na lokalitetu - Kamp, Kotor – nađene su ukupno 22 vrste školjkaša iz 16 familija, pri čemu nije nađena nijedna živa jedinka vrste Jakobove kapice, ali su nađeni ljušturni ostaci od dvije jedinke.
 • Jedinke Jakobove kapice, sakupljene iz prirodnih populacija (metodologijom autonomnog ronjenja), postavljene na uzgajalištu ispred Instituta za biologiju mora uz korišćenje eksperimentalnih konstrukcija uzgojnih mreža, kašeta i lanterni, dok su uvezene jedinke bile 15 dana u karantinu koji je napravljen u skladu sa propisima Veterinarske uprave. Izvršeno je mjerenje, markacija i postavljanje jedinki u uzgojne konstrukcije.
 • Na tri uzgajališta postavljeni su kolektori, nakon čega će uslijediti sakupljanje mlađi i postavljanje u instalacije za dalje uzgojne faze. Uvezene jedinke nisu uspjele da prežive veoma dug transport i visoke temperature vode, pa je smrtnost bila oko 97%. Jedinke ulovljene iz prirodnih populacija, sa kojima je i eksperimentalni uzgoj započeo na uzgajalištu ispred Instituta za biologiju mora, i dalje su žive i napreduju što nam ukazuje da u Zalivu ipak postoje uslovi za uzgoj vrste Pecten jacobaeus.
 • Tokom cijelog perioda eksperimentalnog uzgoja kapice i prihvata mlađi, mjesečnom dinamikom su vršena fizičko-hemijska i biološka ispitivanja vode u neposrednoj blizini uzgajališta na kome su postavljenje školjke.
 • Na uzgajalištima školjki redovno se vršio monitoring mogućih predatorskih vrsta i do sada je ustanovljeno da najveći problem predstavlja vrsta orada (Sparus aurata). Monitoring je vršen mjesečno na dva načina - putem ronjenja i metodom podvodnog vizuelnog popisa.
 • U toku je izrada grafika obrađenih uzoraka fitoplanktona za period nakon godinu dana od početka realizacije projekta. Kvalitativne i kvantitativne analize su odrađene pomoću Leica DMI4000 B invertnog mikroskopa po metodi Utermöhl 1958.

Dosadašnji rezultati eksperimentalnog uzgoja Jakobove kapice na području Bokokotorskog zaliva pokazali su da postoji mogućnost komercijalnog uzgoja ove vrste. S obzirom na veoma dug period koji je potreban od faze sakupljanja mlađi do dostizanja komercijalne veličine (minimum 3 godine) ovim projektom je utvrđeno da se jedinke koje su sakupljene iz prirodnih populacija uspješno razvijaju na eksperimentlnim lokalitetima, a faza koja slijedi (faza sakupljanja mlađi) će nam dodatno ukazati na intenzitet mriješćenja. Ukoliko se pokaže da su se jedinke uspješno mrijestile, očekujemo da će tokom sledeće godine mlade jedinke kapica biti spremne za finalnu uzgojnu fazu.

U cilju kapitalizacije projekta i rezultata koje smo dobili, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede Crne Gore dogovoreno je da se projekat nastavi uz njihovu djelimičnu podršku, što bi obezbjedilo dostizanje završne faze eksperimentalnog uzgoja i dostizanje određenjih ciljeva Strategije razvoja ribarstva 2015-2020.

Preuzimanje priloga:
Vrijednost:
22.473,79 €
Nosioci projekta / korisnici:
Univerzitet Crne Gore u partnerstvu sa Institutom za biologiju mora iz Kotora
Trajanje projekta:
15 mjeseci (09/09/2016-09/12/2017)
Vrsta ugovora:
ugovor o grantu (bespovratna sredstva)