Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Uspješne priče

Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost

Svrha:

 • Unaprijediti funkcionisanje, efikasnost i djelotvornost Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG);
 • Bolje uskladiti ponudu i tražnju na tržištu rada u pogledu vještina radne snage;
 • Unaprijediti usluge koje ZZZCG pruža svojim klijentima u cilju povećanja zapošljivosti nezaposlenih i neaktivnih, sa posebnim fokusom na dugoročno nezaposlene, žene i mlade.

Glavni rezultati:

 • Program obuke sa 12 modula je razvijen za zaposlene u Ministarstvu rada i socijalnog staranja (MRSS) i ZZZCG sa naglaskom na upravljanju, praćenju i evaluaciji aktivnih mjera tržišta rada (AMTR), sprovođenju novih metoda rada u ZZZCG i radu sa poslodavcima, psihosocijalnoj rehabilitaciji, socijalnoj ekonomiji, kao i pripremi projekata za aktivne mjere zapošljavanja u skladu sa pravilima EU.
 • Više od 200 zaposlenih iz svih 25 područnih kancelarija ZZZCG i 17 zaposlenih iz MRSS je uspješno završilo program obuke.
 • 17 savjetodavaca iz ZZZCG se obučilo za trenere u oblasti psihosocijalne rehabilitacije.
 • Priručnik o izradi, ocjeni, upravljanju, praćenju i evaluaciji aktivnih mjera tržišta rada je izrađen.
 • Analiza ponude i tražnje na tržištu rada sa naglaskom na ranjive grupe je izrađena.
 • Analiza djelotvornosti postojećih aktivnih mjera tržišta rada u Crnoj Gori je izrađena.
 • Set od 12 novih aktivnih mjera tržišta rada je razvijen.
 • Priručnik za stručni kadar i trenere u ZZZCG – Usluge i načini rada sa tražiocima posla i poslodavcima – je razvijen.
 • Metodologija i alati za predviđanje kretanja na tržištu rada na osnovu potreba poslodavaca je izrađena.
 • 9 korisnika granta iz Poziva „Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada“ dobilo je ekspertsku podršku (na radnom mjestu, kroz radionice, putem help-deska...) u sprovođenju svojih projekata.
 • Vodič za pripremu projekata – grant šeme koje se finansiraju iz EU je izrađen.
 • 2 službenika iz ZZZCG i 2 službenika iz MRSS su se obučila za trenere za pripremu projekata za aktivne mjere na tržištu rada u skladu sa pravilima EU.
 • 20 potencijalnih aplikanata je dobilo podršku putem 3-dnevne obuke „Pretvorite ideju u akciju: Priprema predloga projekata za finansiranje iz EU sredstava“.

Projekat je sprovodio bit management Beratung GmbH iz Austrije, u konzorcijumu sa Public Safety Technologies, takođe iz Austrije.

Veb stranica: www.almme.me

Preuzimanje priloga:
Vrijednost:
998.000,00 €
Trajanje projekta:
20 mjeseci (10/12/2015 – 10/08/2017)
Vrsta ugovora:
Bespovratna sredstva (grant ugovor)