Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Uspješne priče

Socijalna inkluzija Roma i Egipćana kroz zapošljavanje

Opšti cilj projekta: Doprinijeti socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana

 • Podsticanje zapošljivosti pripadnika RE populacije;
 • Povećanje društvene integracije pripadnika RE populacije kroz bolji pristup zapošljavanju i socijalnim pravima.

Glavne aktivnosti i rezultati:

 • Sprovedena je informativna kampanja za nezaposlene Rome i Egipćane o programu stažiranja putem distribuiranih letaka, plakata i emitovanjem najave stažiranja za nezaposlene Rome na Romskom radiju.
 • Održane su tri motivacione radionice o stažiranju za RE populaciju na kojima je učestvovalo 40 nezaposlenih RE osoba, od toga 35 muškaraca i 5 žena.
 • Održan je motivacioni trening za poslodavce s ciljem pružanja dodatnih informacija o programu stažiranja na kojem je učestvovalo šest poslodavaca.
 • 13 poslodavaca je potpisalo ugovore o stažiranju.
 • Održan je antidiskriminacioni trening za poslodavce u cilju podizanja svijesti učesnika o stereotipima, predrasudama, načinu razmišljanja, govoru i ponašanju koje postoje u društvu prema manjinskim grupama.
 • Započeo program stažiranja u trajanju od 6 mjeseci za 43 nezaposlene osobe kod 13 poslodavaca(Čistoća doo; Deponija doo; Zelenilo doo; Roma Association, MN (Roma Radio); Roma Council, Doo Velma Romski kulturni centar, Služba zaštite Glavnog grada ), NVO Fiat, NVO Mladi Romi, DOO Laković, Sibila, d.o.o. and Fudbalski klub “Ribnica”). Naknada za stažiranje je 200 evra, bez plaćenih poreza Ii doprinosa.

Poslodavac (organizacija / firma)

Broj stažista

Čistoća, d.o.o.

14

Deponija, d.o.o.

5

Zelenilo, d.o.o.

5

Romski kulturni centar

3

Udruženje Roma Crne Gore

4

Romski savjet

2

NVO “Fiat”

1

NVO “Mladi Romi”

1

Služba zaštite i spašavanja Podgorica

2

Laković, d.o.o.

1

Velma, d.o.o.

2

Sibila, d.o.o.

1

Fudbalski klub “Ribnica”

2

                                                  TOTAL

43


Sprovedene dvije informativne radionice za nezaposlene Rome o zapošljavanju i socijalnim pravima na kojima je učestvovalo 46 stažista koji su dijelili svoja iskustva sa pripadnicima RE populacije koji su uključeni u projekat 

 • Formirana radna grupa za standardizaciju radnog mjesta- Saradnik u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana za socijalnu zaštitu. Radnu grupu čini 8 članova iz 6 državnih institucija: 2 predstavnika Centra za stručno obrazovanje, jedan predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalni rad Podgorica, Pedagoški centar, Glavni Grad Podgorica i organizacije Help.

Planirane aktivnosti

 • Održati tri informativne radionice za nezaposlene Rome u cilju upoznavanja sa radnim zakonodavstvom, mogućnostima zapošljavanja nakon obuke, načina prijavljivanja na posao.
 • Održati drugi antidiskriminacijski trening za poslodavce.
 • Izraditi Evaluacioni izvještaj o programu stažiranja sa preporukama koji će ocijeniti koncept programa stažiranja i proces uspostavljanja programa stažiranja za RE populaciju u Podgorici.
 • Organizovati okrugli sto za poslodavce i nacionalne institucije kako bi se prikazali rezultati programa stažiranja za RE i dogovorili naredni koraci za razvoj programa stažiranja za RE.
 • Radna grupa da razvije Program obrazovanja i Ispitni katalog.
 • Organizovati medijski događaj u cilju promovisanja nove pozicije saradnika u socijalnoj inkluziji za socijalnu zaštitu kojem će prisustvovati mediji, članovi Radne grupe, predstavnici državnih institucija, NVO sektora, Unije poslodavaca Crne Gore i Glavnog grada.
Vrijednost:
94,959.18€
Nosioci projekta / korisnici:
Help – Hilfe zur Selbsthilfe u partnerstvu sa Glavnim gradom
Trajanje projekta:
12 mjeseci (3.02.2017. – 2.02.2018.)
Vrsta ugovora:
ugovor o grantu (bespovratna sredstva)