Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Uspješne priče

ARTOS – Prilika svima


Projekat "Artos – Prilika svima" bavi se unaprijeđenjem zapošljavanja osoba sa invaliditetom i zaštitom životne sredine. To je pilot projekat koji ima za cilj da bude dio većih akcija u budućnosti koji će se odnositi na povećanje sistema koji bi bio konkurentan na tržištu i koji bi proširio mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Namijenjen je promovisanju prava osoba sa invaliditetom putem uvođenja poljoprivredne proizvodnje (AP) u kontekst društveno odgovornog preduzetništva koje će pozitivno uticati i na životnu sredinu i na ranjive grupe.

 

Opšti cilj projekta: Doprinijeti spriječavanju socijalnog isključivanja osoba sa invaliditetom i povećanju njihove zapošljivosti.
Specifični cilj projekta : Doprinijeti zapošljavanju osoba sa invaliditetom kroz uvođenje i razvoj prilagođenih i inovativnih poljoprivrednih metoda.
Glavni rezultati:

 • 20 odabranih učesnika obučeni teoretski i praktično za izgradnju, rad i preduzetništvo u AP tehnologiji
 • Tokom treninga, pored specifičnih vještina u AP tehnologiji, polaznicima treninga je pružena i psihološka podrška i motivacija za pokretanje sopstvenog preduzeća u ovoj oblasti.
 • Оdabrana i angazovana tri učesnika
 • AP plastenik dizajniran, nabavljen i instaliran.
 • Završena instalacija i iniciranje akvaponskog sistema.
 • Iznajmljen i postavljen pored staklenika prilagođeni poslovni kontejner u cilju prilagođavanja radnog mjesta za osobe sa invaliditetom.
 • Inicirana akreditacija programa stručnog učenja za operatora AP sistema.
 • Plasiranje ključnih poruka i vidljivost EU široj javnosti osigurana je u bliskoj saradnji sa lokalnim medijima kroz održavanje prve konferencije za štampu, kao i kroz dizajniranje, nabavku i distribuciju promo materijala (šeširi, posteri, majice, sveske i fascikle).

Planirane aktivnosti:

 • Održavanje studijske posjete uspješnim primjerima poljoprivredne proizvodnje u susjednoj zemlji. Planirana je posjeta Građanskoj organizaciji „Nešto više“ iz Mostara i njihovoj eko farmi u Humilišanima.
 • Organizacija dana AP tehnologije, u kojoj će se predstaviti koncept uključivanja osoba sa invaliditetom u razvoj novih ekoloških, humanitarnih i socijalnih aktivnosti različitim zainteresovanim stranama koje nemaju interes da podrže ovaj poduhvat i njegovu održivost.
 • Završiti proces akreditacije programa stručnog učenja za operatore sistema AP.
 • Dizajniranje i objavljivanje brošure o osnovama akvaponijske proizvodnje.
 • Dizajniranje i objavljivanje audio knjige o osnovama akvaponijske proizvodnje.
Vrijednost:
87.611,60 €
Nosioci projekta / korisnici:
Eparhija budimljansko-nikšićka
Trajanje projekta:
14 mjeseci (08/02/2017-08/04/2018)
Vrsta ugovora:
bespovratna sredstva (grant ugovor)