Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Uspješne priče

Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Centara za socijalni rad

Opšti cilj projekta: Da se poboljša socijalna inkluzija lica sa invaliditetom i RE populacije

Glavne aktivnosti i rezultati:

 • Pregledana postojeća zakonodavna regulativa koja se odnosi na podršku licima sa invaliditetom i pripadnicima RE populacije i na njihovu integraciju na tržište rada.
 • Analizirana situacija postojećih i nedostajućih usluga podrške uključivanja na tržište rada i profesionalnu rehabilitaciju OSI i pripadnika RE populacije.
 • Analiziran institucionalna organizacija ZZZCG okvir podrške i saradnja između Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad i drugih socijalnih partnera.
 • Pripremljen Izvještaj o stanju u sektoru socijalne inkluzije na Engleskom i crnogorskom jeziku.
 • Pripremljena Analiza potreba za osposobljavanjem zaposlenih u ZZZCG, CSR i socijalnih partnera (na osnovu 217 ispunjenih upitnika).
 • Izrađen program obuke „Rad sa osjetljivim ciljnim grupama““ za zaposlene ZZZCG i CSR.
 • Pripremljen Priručnik o novim metodama rada za ZZZCG i CSR.
 • Organizovane dvodnevne radionice za 49 zaposlenih u ZZZCG, područnim jedinicama ZZZCG i
  CSR (od čega 38 žena i 11 muškaraca).
 • Dodijeljeno 48 potvrda za rad sa teško zapošljivim osobama.
 • Implementacija novih metoda rada na 19 lokacija u Crnoj Gori.
 • Pripremljen je Sporazuma između ZZZCG i CSR.
 • Sporazum je potpisan od strane direktora ZZZCG i direktora 13 centara za socijalni rad.
 • Sprovedena kampanja kako bi se informisale najugroženije grupe o novim poboljšanim
  metodama rada ZZZCG i CSR (50 učesnika u 4 grada u Crnoj Gori).
 • Sprovedena je kampanja o podizanju svijesti o mogućnostima inkluzije osoba sa invaliditetom i pripadnika RE populacije na tržište rada.
 • Na temelju Analize potreba za osposobljavanjem zaposlenih napravljen program obuke „Priprema i sprovođenje EU projekata“.
 • Organizovane trodnevne radionice za 39 učesnika, potencijalnih kandidata za grant.
 • Pružena je podrška za 9 korisnika grant šeme „Sprovođenje obuka i projekata za zapošljavanje za osobe sa invaliditetom i pripadnike RE populacije“.
Preuzimanje priloga:
Vrijednost:
413.000,00 EUR
Nosioci projekta / korisnici:
WYG International Limited
Trajanje projekta:
21 mjesec (31/12/2015 – 30/09/2017)
Vrsta ugovora:
Ugovor o uslugama