Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Uspješne priče

Jačanje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije "Horizon 2020“

Jačanje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije "Horizon 2020“

Ciljevi:

 • Jačanje inovativnih kapaciteta u visokom obrazovanju, istraživanju i privredi u nacionalnim
  prioritetnim oblastima: poljoprivreda, bezbjednost hrane, ICT i zdravlje.
 • Unapređenje znanja i vještine sa ciljem povećanja nacionalnog učešća u programu “HORIZONT
  2020”

Glavne aktivnosti I rezultati:

 • Ekspertska podrška pružena kroz održavanje specifičnih treninga i mentoringa i opštih obuka za razvoj i implementaciju projektnih ideja u programu “HORIZONT 2020“ .
 • 10 ustanova (Medicinski fakultet, Biotehnički fakultet, 13. jul Plantaže, Institut za biologiju mora, Elektrotehnički fakultet, BIO-ICT Centar izvrsnosti, Institut za javno zdravlje, Fakultet za informacione tehnologije, Centar za ekotoksikološka ispitivanja, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije) iz prioritetnih oblasti je dobilo podršku od strane eksperata tokom cijelog trajanja projekta u pripremi/razradi projektnih ideja korak po korak shodno njihovim potrebama.
 • Više od 70 učenika obučeno kroz 6 ciklusa obuka za razvoj i implementaciju projektnih ideja u programu “HORIZONT 2020“, odnosno, sa svrhom programa, tipovima poziva, načinima upravljanja projektnim ciklusom, pripremi tehničkog zahtjeva i budžeta za prijedloge projekata, implementaciji grant ugovora koji se finansiraju kroz ovaj program (projektnim menadžmentom, administrativnim i ugovornim procedurama, finansijskim menadžmentom, najboljim praksama, itd.)
 • Intenzivna podrška pružena nacionalnim kontakt osobama za program “HORIZONT 2020” posebno u dijelu finansijskih procedura i pripremi i analiza budžeta.

Planirane aktivnosti:

 • Održavanje završne konferencija i radionica na temu identifikacija potreba za unapređenje budućih kapaciteta u pripremi i implementaciji projekata.
Vrijednost:
299.000,00 €
Trajanje projekta:
10 mjeseci (18/01/2017-18/11/2017)
Ugovarač:
IBF International Consulting
Vrsta ugovora:
ugovor o uslugama