Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Uspješne priče

Znanje i vještine za posao

Opšti cilj:

Doprinos rješevanju problema nezapošljenosti mladih putem unapređenja njihove zapošljivosti i pristupa tržištu rada uspostavljanjem saradnje NVO sektora, medija, institucija javne administracije i privatnog/biznis sektora.
Specifični cilj:

Unapređenje zapošljivosti za 60 mladih ljudi, nezapošljenih visokoškolaca sa teritorije cijele Crne Gore kroz obezbjeđivanje obuke za meke/prenosive vještine i plaćenu radnu praksu u NVO sektoru, medijima, institucijama javne administracije i privatnog/biznis sektora.

 Glavne aktivnosti i rezultati:

  • Dizajniran promotivni video spot i emitovan na televizijama sa nacionalnom frekvencijom.
  • 364 prijava zainteresovanih kandidata za obuke stiglo na adresu CGO-a na kraju aplikacionog procesa.
  • 61 aplikant je primljen u program nakon izvršene selekcije prijava zainteresovanih kandidata.
  • 4 treninga u ukupnom trajanju od 12 radnih dana, za 41 učesnika programa, realizovana u Podgorici.
  • 4 treninga u ukupnom trajanju od 12 radnih dana za 20 učesnika programa, realizovana u Bijelom Polju.
  • Sporazumi o saradnji potpisani sa 23 ponuđača plaćene radne prakse u javnom sektoru, 17 u NVO sektoru, 9 u medijima i 15 u privatnom/biznis sektoru.
  • 61 učesnik programa završio tromjesečnu radnu praksu u 23 institucije javne administracije, 17 u NVO sektoru, 9 u medijima i 12 u privatnom sektoru.
  • Održana 4 mjesečna monitoring sastanka sa učesnicima plaćene prakse.
  • 10 učesnika projekta (16,4%) se zaposlilo nakon završetka projekta kod poslodavca kod kojih su odradili radnu praksu, iako se implementator projektom nije obavezao da zaposli kandidate nakon radne prakse, već da kroz neformalne obuke i radnu praksu doprinese podizanju njihovem zapošljivosti sticanjem novih, prenosivih znanja i vještina koje su tražene na tržištu rada.
Vrijednost:
119,889.47 €
Nosioci projekta / korisnici:
Centar za građansko obrazovanje - CGO
Trajanje projekta:
12 mjeseci (20/10/2016-20/10/2017)
Vrsta ugovora:
Ugovor o grantu (bespovratna sredstva)