Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Uspješne priče

Afirmacija vinogradarskih područja i proizvodnje vina kroz promociju vinske kulture u Crnoj Gori

Afirmacija vinogradarskih područja i proizvodnje vina kroz promociju vinske kulture u Crnoj Gori

Cilj:

 • Promocija i širenje značaja vinske kulture, povećanje konkurentnosti u vinogradarstvu i proizvodnji vina u Crnoj Gori.
 • Podizanje svijesti stručne i šire javnosti o značaju i potencijalu vinogradarstva i vinskog sektora u
  Crnoj Gori.

Glavne aktivnosti i rezultati:

 • Organizacija promotivnog događaja „Veče mladih vina“, gdje su predstavljena mlada vina iz berbe 2016. kompanije "13. jul Plantaže", kao i još 10 manjih crnogorskih vinarija.
 • Kreiran web-site: www.vinskakultura.me, gdje pristupnici internetu imaju priliku da se informišu o svim realizovanim, kao i predstojećim aktivnostima projekta "Afirmacija vinogradarskih područja i proizvodnje vina kroz promociju vinske kulture u Crnoj Gori".
 • Realizovano 5 seminara namijenjena različitim ciljnim grupama (proizvođačima grožđa i vina, ugostiteljima, turističkim organizacijama i ljubiteljima vina).
 • Obilazak vinograda i podruma Rajković zaposlenih iz kompanije „13. jul Plantaže”, gdje su prenijeli svoja znanja i iskustva iz oblasti vinogradarstva i enologije, od rezidbe u vinogradima, do kraja prerade grožđa sorte Čubrica.
 • U podrumu za mikrovinifikaciju kompanije „13. jul Plantaže“ urađena je prerada grožđa sorte Čubrica, iz vinograda Vinarije Rajković (Ubli) i proizvedeno vino sorte Čubrica.
 • Štampa časopisa čiji je cilj promocija crnogorskih proizvođača grožđa i vina, kao i promocija i širenje vinske kulture u Crnoj Gori.
 • U saradnji sa partnerima sa projekta, Fakultetom za prehrambenu tehnologiju, bezbijednost hrane i ekologiju, Univerziteta Donja Gorica, sprovedena je anketa šire populacije, sistema HORECA, kao i anketa manjih vinarija u Crnoj Gori.
 • Sporazum o saradnji između proizvođača vina i restorana.
 • Sporazum o saradnji i jačanju veze između crnogorskih institucija i kompanije „13. jul Plantaže“a.d.

Planirane aktivnosti:

 • Eno-gastro kursevi – koji će biti organizovani za lokalno stanovništvo, gdje će se kroz konzumaciju hrane i vina saznati nešto više o služenju vina, slaganju hrane i vina, kao i zdravstvenim benefitima vina.
 • Vinske ture – koje će biti organizovane za ugostitelje, turističke organizacije i ostale učesnike seminara, u sklopu čega će imati priliku da posjete kompaniju „13. jul Plantaže“ kao i vinske regije u Crnoj Gori.
Vrijednost:
24.675,27 €
Nosioci projekta / korisnici:
13. jul Plantaže, a.d u partnerstvu sa Fakultetom za prehrambenu tehnologiju, bezbijednost hrane i ekologiju, Univerziteta Donja Gorica, Vinogradima i podrumom Rajković i Nacionalnim udruženjem somelijera Crne Gore – NUS
Trajanje projekta:
15 mjeseci (18/08/2016-18/12/2017)
Vrsta ugovora:
ugovor o grantu (bespovratna sredstva)