Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Uspješne priče

Razmjena znanja između obrazovnih i istraživačkih institucija i biznis sektora

Opšti cilj: poboljšati razmjenu znanja između akademske i biznis zajednice
Specifični cilj: izrada inovativnog, nastavnog modula za izgradnju kapaciteta ljudskih resursa u oblasti IT-a, dizajna i marketinga kroz zajedničke napore akademskog i privatnog sektora.

Očekivani rezultati:

 • razvoj inovativnog modela za razvoj kapaciteta studenata i zaposlenih u oblasti IT, matketinga i dizajna
 • obogaćene usluge univerzitetskih jedinica kroz uključivanje poslovnog sektora u kreiranje kurikuluma.

Ciljne grupe: Studenti i diplomci na smjerovima: informacione tehnologije, dizajn i marketing, zaposleni u srodnim oblastima, i IT univerziteti i tehnički fakulteti.

Glavne aktivnosti:

 • zajednička analiza nedostataka u poznavanju diplomaca sa IT fakulteta koji utiču na njihovu spremnost da uspješno obavljaju svoje poslove u privatnom sektoru
 • Izrada nastavnog plana i programa za obuku studentata i zaposlenih u IT sektoru
 • Organizovanje promotivne kampanje za programe obuke
 • Hackathon takmičenje
 • Promotivni video klip
 • Organizovanje gostujućih predavanja zaposlenih u Bild Studiju o preduzetništvu u IT sektoru
 • Analize i preporuke dodatnih usluga i kurseva koje univerziteti mogu pružiti svojim studentima
 • Razvoj studije slučaja o implementaciji projekta kao primjer dobre prakse za rad drugih univerziteta.

Indikator 1: Uspostavljeno partnerstvo između akademskog i poslovnog sektora sa ciljem uvođenja drugačijeg obrazovnog metoda:

 • organizovana online i offline promotivna kampanja;
 • razvijeni ključni vizuali za projekat
 • potpisana 3 memoranduma o saradnji sa 3 fakulteta: Ekonomski fakultet UCG, Elektrotehnički fakultet UCG, Fakultet za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran;
 • održano pet sastanaka sa predstavnicima različitih fakultetskih jedinica;
 • održane 4 promotivne prezentacije za studente sa 4 različite fakultetske jedinice;
 • održana 4 gostujuća predavanja o preduzetništvu;

Indikator 2: Broj studenta i mladih koji su zainteresovani za IT, marketing i dizajn čiji su kapaciteti ojačani kroz organizovanje programa obuke, predavanja i analize:

 • izabrano 50 studenata za program obuke u oblasti marketinga, dizajna, IT-a
  • 22 polaznika za programe Marketing i Dizajn
  • 28 polaznika za IT program
  • uključeno dodatnih 8 studenata za obuku u oblasti IT-a
 • osmišljen nastavni program sa 9 različitih modula
  • Projektni menadžment u IT-u
  • UX dizajn
  • Web dizajn
  • Korporativni dizajn
  • Digitalni marketing
  • Programiranje mobilnih aplikacija
  • Front-end programiranje
  • Back-end programiranje.
 • Održano 7 akademskih uvodnih predavanja za odabrane praktikante
 • Održano 50 radionica i konsultacija sa polaznicima 9 modula.
Preuzimanje priloga:
Vrijednost:
48,242.00 €
Nosioci projekta / korisnici:
Bild Studio u saradnji sa Fakultetom za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica
Trajanje projekta:
15 mjeseci (02/09/2016-02/12/2017)
Vrsta ugovora:
bespovratna sredstva (grant ugovori)